OUR STORY

Home. The InnBetween strives to be a second home for students in Maastricht. A place to eat, study, meet, be together, play games, share your life. The InnBetween aims to be an open-minded community that brings people from different backgrounds together.

Here’s our story. Spirituality is our core business. The InnBetween is rooted in Christianity. This means for us that we first listen to others, and then speak about ourselves. It means that we want to give students a place to be themselves and nothing else. It means we know many people have mixed thoughts about religious organisations. It means we are aware that religion is at the same time a source of hope and conflict. It means we are aware that people should be respected to the utmost, whatever they believe or not believe.

It means we are really inspired by that guy that lived 2000 years ago and shocked power institutions, cried with those who cried, and enjoyed laughing and dancing with happy souls. He touched the untouchables, he included outcasts and loved talking to strangers. He criticized outdated and oppressive religion, he lived for others and died for others. That’s our inspiration.

We would love to hear what inspires you. What motivates you. We are also open for your struggles and pain, for what makes you cry, and for what makes you laugh. Please join us in a good conversation over fresh food and a drink. Please join us in being silent for those who are denied to speak their minds. Please join us by bringing your true self to the table. See you soon!


ONS VERHAAL

Thuis. The InnBetween streeft ernaar om een tweede thuis te zijn voor studenten in Maastricht. Een plek om te eten, studeren, ontmoeten, samen te zijn, spelletjes te spelen, je leven met elkaar te delen. The InnBetween wil een open-minded community zijn die mensen met verschillende achtergronden samenbrengt. Hier is ons verhaal.

Spiritualiteit is onze kernactiviteit. De InnBetween is geworteld in het christendom. Dit betekent voor ons dat we op de eerste plaats naar anderen luisteren voordat we over onszelf spreken. Het betekent dat we studenten een plek willen geven om zichzelf te kunnen zijn. Het betekent dat we weten dat veel mensen gemengde gevoelens hebben over religieuze organisaties. Het betekent dat we ons ervan bewust zijn dat religie tegelijkertijd een bron van hoop én conflict is. Het betekent dat we ons ervan bewust zijn dat mensen altijd moeten worden gerespecteerd, wat ze ook geloven of niet geloven.

Het betekent dat we echt geïnspireerd zijn door die man die 2000 jaar geleden leefde en de machtsinstituten deed opschrikken, huilde met degenen die huilen, en ervan genoot om te dansen en te lachen met gelukkige zielen. Hij raakte de onaanraakbaren aan, hij omhelsde de mensen in de marge en hield ervan om nieuwe perspectieven te leren kennen door te praten met vreemden. Hij bekritiseerde onderdrukkende religie, hij leefde voor anderen en stierf voor anderen. Dat is onze Inspiratie. 

We horen graag wat jou inspireert. Wat jou motiveert. We staan ​​ook open voor je worstelingen en pijn, voor dat wat jou laat huilen en voor dat wat je aan het lachen maakt. Je bent welkom voor een goed gesprek, je bent welkom om samen te eten en samen te drinken. Kom bij ons om samen stil te worden voor de mensen die niet de mogelijkheid hebben om zich uit te spreken. Breng jezelf mee, met alles wat er is. Graag tot binnenkort!